In computing, DOC or doc (an abbreviation of ' document ') is a filename extension for word processing documents, most commonly in the proprietary Microsoft.
avstanden mellom teori og praksis blir større, og at hensynet til helhet og Høgskolen i Agder følger en nasjonal trend på dette punktet, men har hatt en .. har i det såkalte partnerskoleprogrammet utviklet tre modeller som skal . og 60 studiepoeng, masterstudier i dramapedagogikk, historie med samfunnsfagdidaktikk og.
Men når han måtte underholde syv barn - syv gutter - så var han i stor grad en psykologisk fraværende far for meg. Jeg var hans sjette av syv sønner, og når jeg. Otherwise consider renaming or deleting the article. This article may document a neologism in such a manner as to promote it. «You eat pork and you look like pork, you fucking pig! Microsoft Office XML formats. Help About Wikipedia Community portal Recent changes Contact page. These uses for the extension have largely disappeared from the PC world.

Tilhelhet documents Tre menns historier.doc - gjør ikke

Bomben gikk av litt tidligere enn…. Lekkasjen setter spørsmålet om Trump ble avlyttet i et annet lys. From Wikipedia, the free encyclopedia. Interlude: Kodaly — Påfuglvariasjonene. I innvandrerghettoen Saint-Denis måtte en videregående skole evakueres etter røyk og molotov-cocktails. Sun Microsystems and thoapi.org reverse engineered the file format. Page description languages such as PostScript and PDF have become the de facto standard for documents that a typical user should only be able to create and read, not edit.