studier og kurs kurs masterprogram teamledelse

Studiet er satt sammen av fire obligatoriske felleskurs à 7,5 studiepoeng i får opplæring og trening i entreprenørskap, teamledelse, innovasjon og strategi m.m.
Østerrike er et utmerket utenlandsopphold valg for studenter med interesse for det tyske . Mastergrad kursinnhold management - Generelt moduler, spesialitet.
Studier og kurs · Forskning og utvikling · Fakulteter og sentre · Kontakt oss Studieprogram Masterstudiet i styring og ledelse Studiepoeng 10 I atferdsdelen av studiet skal hver student, og et utvalg av deres Teamledelse.

Studier og kurs kurs masterprogram teamledelse - norske regjeringa

Målgruppen er lærere med erfaring og lærere som har lederoppgaver som teamledere eller lignende, som ønsker å kvalifisere seg for dette ansvaret, eller på sikt som skoleleder. Lærerne blir i økende grad sett på som ledere i skolen. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Forvaltning i kreative næringer. Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid under veiledning.
Existentialism: Crash Course Philosophy #16

Studier og kurs kurs masterprogram teamledelse - til det

Treff flere hundre tusen kurssøkende. Det legges særlig vekt på ledertrening, spesielt i en interkulturell sammenheng. Utstrakt bruk er laget av case analyse og praktiske anvendelser. Vurderingsform og sensorordning Studentene skal avlegge en tre timers skriftlig eksamen under tilsyn. Master of Arts MA. Studentene skal ta del i drøftingene av hverandres lederutfordringer. Sosiale ferdigheter opplæring er en annen del av programmet.