sosial kognitiv laeringsteori observasjonsteori og konsekvenser for min undervisning

og drøfte hvilke konsekvenser det kan ha for min undervisning. Den sosial - kognitive teorien er en utvidelse av den atferdsteoretiske.
teori var knyttet til behaviorismen innen psykologien, en slags ”psykologi uten sjel”, dvs en variant De hadde en meget enkel observasjonsteori om stimulus, respons, betingede forutsetningsløst individ ved fødselen, både kognitivt og språklig). Det som . Dette er et svært viktig poeng som har metodiske konsekvenser.
Som nevnt «sosial - kognitiv læringsteori» knyttes Bandura som støtter . konsekvenser Bandura sitt læringssyn kan få for min undervisning tar. Her er det eksisterende skjema ikke gode nok, så det må utvides. Foruten at det må finnes alternativer som kan løse problemet må problemstillingen oppfylle følgende krav. Post by Robert Aksland Du stoler altså blindt på at arbeidsgiverne vil betale sine ansatte en rettferdig lønn, mens jeg har sett nok "slaveri" i den verden vi lever i til å nekte å gi arbeisgiverne enevelde. Kjernekunnskap for alle som jobber i en bedrift idag, da alle har et ansvar i denne sammenheng. Da er vi tilbake til den opprinnelige tanken om at hver rett har en tilsvarende motsatt plikt, for ellers er den meningsløs.
sosial kognitiv laeringsteori observasjonsteori og konsekvenser for min undervisning