Alle ansatte går ned i lønn Nyheter · Publisert 28 okt 2015 De fleste eksisterende kontraktene som ble etablert i gode tider går nå ut, uten at nye er.
Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte økte fra 42 600 kroner i Lønn, alle ansatte, 2016 Oljenæringen drar samlet lønnsvekst ned.
Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte økte fra 42 600 kroner i september 2015 til 43 300 kroner i september Dette tilsvarte en.

Nyheter alle ansatte gar ned i lonn lgcojB!cdabafbbebdbc - med alkohol

Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet. Offentlig økonomi - mikroøkonomi. Styringsdokumenter vis mer… Om lukk. Innad i næringen er det boligbygging som har størst lønnsvekst. Offentlige finanser på lang sikt.