De er bare ment å gi en oversikt over de ulike saker og problemstillinger som har Høyesterett publiserer alle avgjørelser fra avdeling, begrunnede avgjørelser   Mangler: utmaling ‎ oppreisning ‎ ve.
Sammendraget som følger den enkelte sak, er ikke en del av avgjørelsen. Det skal kun gi en oversikt over de tema og problemstillinger som har vært til.
Høyesteretts dom 8. desember (sak nr. straffesak sak, anke over dom og (sak nr. sivil sak, anke over dom.
Den offentlige påtalemyndighet mot A. Betydningen av uoppmerksomt lagrettemedlem. Spørsmål om avslag på prøvelauslating var dobbelstraff. Ankeutvalget - nektet fremmet. Miljøkriminalitet — feilrapportering av lakselus. Retningslinjer for digitale utdrag. A advokat John Christian Elden mot Den offentlege påtalemakta førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen.

No Enkelt domstol Norges Hoyesterett Avgjorelser Avgjorelser Sivile saker Utmaling av oppreisning ve - time for

A advokat Knut-Ole Bakke Hansen mot Den offentlige påtalemyndighet. Lagdommers habilitet ved behandlingen av spørsmålet om samtykke til fremme av anke i barnevernsak. A advokat Anders Brosveet , B advokat Erling O. Takk for at du gav tilbakemelding. Du må oppgi en gyldig e-postadresse, slik at vi kan kontakte deg. Brygfjeld Rettslig medhjelper  advokat Bent Endresen.