likestilling Likestilling i Norge.

Norge er jo et likestilt land hvis man sammenlikner med andre land i verden og Europa, men det er likevel ganske tydelig når man ser på.
Likestilling. Selv om Norge regnes som et av verdens mest likestilte land, er det fremdeles slik at kvinner systematisk jobber mindre og har større omsorgsansvar.
Her finner du utvalgte nøkkeltall og analyser som belyser likestilling Det er nesten like mange kvinner og menn i arbeidsstyrken i Norge.

Likestilling Likestilling i Norge. - Trekant får

I dag omhandler begrepet også likestilling uavhengig av funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion, blant annet. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post! Men gjør det mus det? Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden. Vanlig å lure på om sex.
Antall menn og kvinner blant ordførere. Likestilling har tradisjonelt sett handlet om å fremme like muligheter og rettigheter for kvinner og menn. UiT Norges arktiske universitet. Fortsatt få kvinner i europeiske styrerom. Selv med høy yrkesdeltakelse, mer fulltidsarbeid enn før og høyere utdanning blant kvinner, tjener kvinner mindre og har færre økonomiske ressurser enn menn. Likestilling

Likestilling Likestilling i Norge. - flere

Ny handlingsplan skal gjøre nordmenn sunnere. «Likestilling og likelønn må man hele tiden kjempe for. En annen indikator SSB bruker for å måle likestilling er hvor mange fedre som bruker hele fedrekvoten, eller mer, hjemme sammen med poden. Nasjonalt senter for e-helseforskning. Blant kommunestyrerepresentanter, ordførere og stortingsrepresentanter er det størst andel menn. Det er til dels også store forskjeller i helse og dødelighet mellom kvinner og menn i Norge, ifølge studien fra SSB. Se mer detaljert utvikling på kjønnsfordeling.