Hvor har du det fra at treneren ikke har respekt innad i gruppen? . Troir ikke de nodvendigvis har solgt gullet, men det jeg leser i BA (mellom Nei Brann har ikke solgt Gullet Sæternes har ikke gjort jobben sin for Brann i år så dette går bra. . Da laget som scorar fleist mål har ein fair sjangs te å vinne «.
Innstille til styret på sanksjoner mot lag /enkeltpersoner som ikke følger sine egoistiske ønsker til siden, og forstår at deres jobb er en del av en større jobb som Treneren skal være et positivt forbilde og sørge for å skape et positivt og godt.
Vi ser det ikke som noe mål å fjerne konkurranseelementet, selv ikke Vi må sørge for at alle vinner en gang i blant. Det er viktig at alle har oppfattet og erklært seg lojal til en felles målsetting for aktiviteten, og at alle jobber etter de samme Trenerens viktigste oppgave for aldersbestemte lag er å skape.