førromersk jernalder > Religion og verdensbilder > Enkle graver Men ritualene og forestillingene omkring døden var likevel komplekse.
førromersk jernalder. print logo Kr.–Kr.f.: førromersk jernalder. Jernalderens begynnelse i Norge var mer preget av at bronsen forsvant, enn av at jernet kom. Religion og verdensbilder. Enkle graver – komplekse ritualer · Døden i myra.
The Hov was the house of the local leaders and the place where religious rites .. Hvor kom de fra, hvor hadde de lært å lage jern av malmen i myrene. . Det sier mye om stålutvinningens betydning for den romerske jernalders norske samfunn. Døden inntrer av elde etter et festmåltid, og etter at de i alderdommen ennu.