hva er det som egentlig riktig og hva er galt? det er liksom ingenting som er riktig og galt lengre.. en kan liksom bare lyve akkuratt som man vil.
Hva skal du fortelle meg om rett og feil?" What (Applause) And you correct me if I'm wrong. " Hva " What are you going to teach me about right and wrong?.
Right And Wrong As A Clue To The Meaning Of The Universe; What . om Rett og Galt, fordi han bare ville sett hva vi gjorde, ikke hva vi burde.

En whats right whats wrong hva er rett hva er galt. - service

Livene våre styres av et samfunn som forkynner at penger, suksess og makt er veien til lykke, selvrealisering og tilfredsstillelse. Community Forum Software by thoapi.org Ansvarlig redaktør: Jan M. Essensen av første delen av boka virker å være et argument om at fordi vi har en felles oppfatning av rett og galt, så kan dette kun forklares av en ekstern standard for rett og galt oppførsel, som er lagt ned i oss av et ikke-materielt sinn av noe slag. At vi kjenner denne loven betyr derfor at den er lagt inn i oss, vi kjenner den på innsiden. Men allerede i sangen før denne, skjeller hun ut - med sin søteste stemme - en tilsynelatende trangsynt, homofobisk fanatiker. Hun retter søkelyset mot seriøse, aktuelle tema, for eksempel når hun i "The Fear" synger:. Igjen tror jeg det handler om lesenøkler - hvilken inngang du har til teksten. Jeg oppfattet ikke Lewis som at disse ikke finnes, men at han mente at noe på verdisyn likevel er felles menneskelig. Tekster betyr: Når du gråter gråter jeg. Lewis hevder kristendommen ikke gir noen mening før man har innsett dette.