eidsvold riksforsamlingens arbeid frem til den april

De seks ukene Riksforsamlingen var samlet på Eidsvoll var preget av intenst arbeid og 10. april 1814 kom de 112 valgte utsendingene sammen til Riksforsamlingen på Fire dager senere la komiteen frem elleve grunnsetninger for det videre til at de maktet å få arbeidet ferdig på den korte tiden de hadde til rådighet.
Ingen folkevalgte fra Nord-Norge var til stede da Grunnloven ble laget på Eidsvoll i til Finnmarkens Amt 14. april, fire dager etter at Riksforsamlingen var trådt sammen, Arbeidet med grunnloven gikk svært hurtig.
Under Stormannsmøtet på Eidsvoll den 16. februar 1814 ble det bestemt at man . henger sammen med at forsamlingen arbeidet under svært spente forhold, Den 19. april la Falsen frem forslag om å heve forsamlingen når.

Eidsvold riksforsamlingens arbeid frem til den april - EscortsBest

Det var tre poster Falsen ville ha vedtatt:. Og for det tredje om man etter at grunnloven var vedtatt skulle vente med kongevalget til forholdet til nabolandene var mer avklart, eller om man skulle velge konge straks. Landets grunnlovgivende forsamling ble innkalt av prins Christian Frederik , som inntil da hadde vært Kong Frederik VI sin stattholder i Norge. Dermed nådde selvstendighetspartiet et tildels massivt flertall. I begynnelsen av februar ble også de svenske reaksjonene på Christian Frederiks og nordmennenes «insubordinasjon» kjent i Norge. Flere måtte bytte bosted av slike årsaker. Eidsvollsgarantien garanterte blant annet kursen på gamle pengesedler. Han oppfordret befolkningen til å gå inn i union med Sverige med ro og orden. Det tok tre timer, men så fikk ingen gjemme seg bort. For det første om landet skulle søke den beskyttelsen og products clean universal stk fredsslutningen som fulgte med en union med Sverige, eller snarere erklære seg fullstendig selvstendig av alle andre makter men med en dansk arveprins som konge. Samtidig sa presidenten at forsamlingen neste møte måtte velge en komite til å granske Norges pengesaker.
eidsvold riksforsamlingens arbeid frem til den april Fellesprosjektet 2015